Humor

Humor på Internet!

KAJ filmer

06.12 2016 Gratis

HUMOR. KAJ är en finlandssvensk humorgrupp från Vörå i Österbotten.

TVapa

18.01 2017 Gratis

HUMOR.  Alfred Backa och Jakob Nylund analyserar olika österbottniska fenomen.

Kingkong - Svenskfinlands friaste TV