Lokalt

Närproducerad TV. Reko!

Sundom TV

18 januari 2017 Gratis

LOKAL-TV. Grundades 1983 och sänder två gånger per månad.

Petalax TV

18 januari 2017 Gratis

LOKAL-TV. Petalax-Bergö TV syns i Bergö, Molpe, Petalax, Korsbäck, Bjurbäck och Taklax.

Larsmo När-TV

18 januari 2017 Gratis

LOKAL-TV. Larsmo När-TV grundades i juni 1988. Första sändningen gjordes i september samma år.

Årvas TV

18 januari 2017 Gratis

LOKAL-TV. Grundades 1988. Sänder en gång per månad till omkring 600 anslutna.

Pörtom revy

19 januari 2017 Gratis

Pörtom revyn ordnas av Pörtom UF som är en förening som nästan funnits i 100 år.

Kingkong - Svenskfinlands friaste TV